Våra jurister hjälper dig med hela sökprocessen utan kostnad. De vet vilka intyg som behövs och vilka kontakter som krävs så att du kan känna dig trygg. Du är i goda händer helt enkelt. 

Det som avgör är hjälpbehovet när det kommer till grundläggande behov, som att klä av och på sig, matning, att kommunicera med andra, att sköta sin personliga hygien eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om din funktionsnedsättning. Eftersom det kan vara svårt att veta hur kommunen och Försäkringskassan beräknar behoven brukar vi rekommendera att man skickar en ansökan till båda.

Skriftlig ansökan

Ansökan om personlig assistans ska göras skriftligen. Försäkringskassan har färdiga blanketter du kan använda. Vi hjälper dig gärna med kontakterna med Försäkringskassan eller kommunen. Då behöver du inte själv fylla i några blanketter utan vi tar hand om det åt dig.

När du gör din ansökan behöver du styrka ditt behov genom:

  • Ett läkarintyg
  • En ADL-bedömning. Den gör en arbetsterapeut, oftast på Habiliteringen
  • Övriga intyg som styrker dina behov

Vi har mallar, bland annat för läkarutlåtande, som du kan använda. Har du frågor, ring oss.

020-70 80 87 

Vad händer sen?

När du skickat din ansökan så kommer en handläggare i din kommun och Försäkringskassan att besöka dig för att få en bild av din vardag och dina behov. Från ansökan och beslut har Försäkringskassan en intern policy om att det ska ta max 120 dagar, men det är inte ovanligt att det tar längre tid. 

Om du får avslag

Får du ett avslag, eller beviljas färre timmar än du sökt, har du rätt att överklaga. I första steget vänder du dig då till Förvaltningsrätten. Får du avslag där kan du ansöka om prövningstillstånd i Kammarrätten. Sista steget är Högsta förvaltningsdomstolen. Det finns ingen garanti att fallet tas upp i de olika instanserna och att få en dom överprövad i Högsta förvaltningsdomstolen är mycket svårt.

Våra jurister kan hjälpa dig att överklaga om ditt beslut är felaktigt och vi ser att det finns anledning att agera. Vi har lång erfarenhet av juridiska frågor inom personlig assistans och av att driva mål i de olika instanserna. Tre gånger har vi vunnit i Högsta förvaltningsdomstolen.

Ladda ned dokument:

Omprövning av beslut

Vid en omprövning går Försäkringskassan igenom ditt hjälpbehov för att se att du har rätt beslut. Försäkringskassan omprövar ditt beslut om assistansersättning senast vartannat år.

Regeln om omprövning finns eftersom en persons behov av assistans kan förändras med tiden. Hos oss har du en egen jurist som hjälper dig igenom en omprövning av ditt beslut och arbetar för att du även i fortsättningen ska ha den assistans du har rätt till.

Om du närmar dig en omprövning och har frågor och funderingar kring hur den går till och vad som kan hända så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Vill du bli kund hos oss?

Klicka på den röda menyn här under för att hitta din lokala informatör!