1. Du är här: Har utredningen några konsekvenser för de personliga assistenterna?

Har utredningen några konsekvenser för de personliga assistenterna?

Ja, utredningen förutspår att upp till 20 000 assistenter kommer att förlora sina jobb eftersom färre assistanstimmar kommer att beviljas.