Hem
En kvinna åker i permobil och den andra cyklar. Bägge ler mot kameran.

Våra kunder är alltid i fokus

På Humana assistans är kundens behov alltid i fokus. Vi har en bred kompetens och många års erfarenhet kring funktionsnedsättningar. 8 av 10 kunder är nöjda med att ha Humana som utförare. Och mer än hälften skulle rekommendera Humana till en vän.

9 av 10 upplever att dom blir positivt bemötta. Och 89% upplever att dom själva får bestämma utformningen av sin assistans. 

Kompetensen hos vår personal är viktig 

För oss är det självklart att du som kund ska trivas med dina assistenter och känna dig trygg med dom. 9 av 10 kunder är nöjda med hjälpen de får av personalen och lika hög andel upplever att hjälpen utförs i hänsyn till hens åsikter och önskemål. 

8 av 10 upplever att vi är mycket kunniga inom området personlig assistans. 

Engagemang och erfarenhet  

För oss är det viktigt att du som kund alltid får den hjälp och det stöd du behöver. Vi är här för att göra ditt liv enklare. 8 av 10 kunder upplever att de enkelt kan nå sin  uppdragschef.   

Du vet väl om att du som kund får en egen jurist som hjälper dig med allt som rör det juridiska? 84% av våra kunder upplever att de enkelt kan nå sin jurist när det behövs.

Förbättring och utveckling

Vi jobbar alltid på att utveckla vår personliga assistans och göra den ännu bättre. Med systemstöd för ständiga förbättringar följer vi upp alla förslag till förbättringar och avvikande incidenter systematiskt för att göra saker ännu bättre framgent. Vi har under de senaste åren förbättrat våra rutiner kring rekrytering och bemanning, säkrat upp våra jourverksamhet och jobbat med att utveckla kommunikationen med våra kunder och assistenter.

Humana är humana! De förstår svårigheterna med att leva med en funktionsnedsättning och gör det möjligt för kunden samt anhöriga att få en så normal vardag som möjligt.

Sara, kund på Humana

Har du frågor kring personlig assistans? Kontakta vår kostnadsfria rådgivning.

Man sitter på trappsteg i lång trätrappa
Assistansrådgivningen Erik Wahlgren 020-70 80 87


Vi kan tyvärr inte ta emot jobbansökningar via assistansrådgivningen. Söker du jobb, vänligen gå till jobbportalen

Kvalitetsarbete

Vill du veta mer om hur vi jobbar med att utveckla och stärka kvaliteten i alla våra verksamheter? 
Kvalitet på Humana