En ung kille som sitter i rullstol. En anställd som sitter på huk och håller armen om den yngre killen

Behöver du personlig assistans?

Tillbaka till bli kund

Kontakta en av våra erfarna rådgivare. Vi hjälper dig som har assistans idag eller funderar på om du har möjlighet att söka.

Bli kund hos Humana Assistans!

Det är enkelt. Klicka på menyn nedan för att ta kontakt med din lokala informatör så hjälper vi dig.

Det som avgör är hjälpbehovet när det kommer till grundläggande behov, som att klä av och på sig, matning, att kommunicera med andra, att sköta sin personliga hygien eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om din funktionsnedsättning. Eftersom det kan vara svårt att veta hur kommunen och Försäkringskassan beräknar behoven brukar vi rekommendera att man skickar en ansökan till båda.

Skriftlig ansökan

Ansökan om personlig assistans ska göras skriftligen. Försäkringskassan har färdiga blanketter du kan använda. Vi hjälper dig gärna med kontakterna med Försäkringskassan eller kommunen. Då behöver du inte själv fylla i några blanketter utan vi tar hand om det åt dig.

När du gör din ansökan behöver du styrka ditt behov genom:

  • Ett läkarintyg
  • En ADL-bedömning. Den gör en arbetsterapeut, oftast på Habiliteringen
  • Övriga intyg som styrker dina behov

Vi har mallar, bland annat för läkarutlåtande, som du kan använda. Har du frågor, ring oss.

020-70 80 87 

Vad händer sen?

När du skickat din ansökan så kommer en handläggare i din kommun och Försäkringskassan att besöka dig för att få en bild av din vardag och dina behov. 

Om du får avslag

Får du ett avslag, eller beviljas färre timmar än du sökt, har du rätt att överklaga. I första steget vänder du dig då till Förvaltningsrätten. Får du avslag där kan du ansöka om prövningstillstånd i Kammarrätten. Sista steget är Högsta förvaltningsdomstolen. Det finns ingen garanti att fallet tas upp i de olika instanserna och att få en dom överprövad i Högsta förvaltningsdomstolen är mycket svårt.

Våra jurister kan hjälpa dig att överklaga om ditt beslut är felaktigt och vi ser att det finns anledning att agera. Vi har lång erfarenhet av juridiska frågor inom personlig assistans och av att driva mål i de olika instanserna. Tre gånger har vi vunnit i Högsta förvaltningsdomstolen.

Ladda ned dokument:

Omprövning av beslut

Försäkringskassan omprövade tidigare sina beslut vartannat år, så kallade tvåårsomprövningar. Dessa omprövningar sker inte längre efter beslut från regeringen under hösten 2018. Omprövning av beslut från Försäkringskassan sker endast vid väsentligt ändrade förhållanden som rör den enskilde. Exempel på sådana väsentliga förändringar kan vara;

  • Flytt till bostad med särskild service.
  • Att beviljas ett omfattande annat samhällsstöd som helt eller delvis tillgodoser de behov som assistansersättningen avser.
  • Hjälpbehov vilka tidigare bedömts som egenvård blir i stället delegerad sjukvård. Om detta beror på att den enskildes hälsotillstånd är väsentligt ändrat kan det vara ett väsentligt ändrat förhållande hänförligt till den enskilde.