Hem 020-30 31 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

En anhörig som delar hushåll med en kund är konstaterat smittad. Hur hanterar vi en sådan situation för att säkerställa att kunden får sin personliga assistans tillgodosedd?

Den smittade personen ska följa rekommendationen från folkhälsomyndigheten för att minimera smittorisken. Den ska minimera kontakten med andra personer. Om denna person bor med kunden är vår rekommendation att den smittade isoleras i boendet (om inte annan lösning finns exempelvis bo hos släkting utanför riskgruppen eller i sommarstuga). Det bästa är om den personen har eget rum och tillgång till egen toalett. Den ska inte dela sängkläder eller handduk med andra personer och helst inte vistas nära friska personer (minst 2 meter).

Alla har inte denna möjlighet och utrymme för detta och då får man vidta de åtgärder som går, exempelvis inte sova på samma ställe som kunden, vistas i olika rum och äta vid olika tillfällen och gärna på olika ställen. Bor den smittade med kunden i en liten bostad är det stor risk att kunden blir smittad.

När det gäller assistenter i denna miljö så är det viktigt att de följer hygienrutinerna och tvättar händerna, och att inte vistas för nära inpå den som är sjuk. Det kan ibland rekommenderas att använda skyddsutrustning även om kunden inte är smittad.