Hem 020-30 31 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

En medarbetare har en anhörig som är smittbärare av Coronavirus. Vad ska medarbetaren göra?

När en person testar positivt för covid-19 ska den som bor i samma hushåll stanna hemma i sju dagar räknat från den dag personen provtog sig. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade personer, oavsett om man har symtom eller inte och oavsett ålder.

Alla rekommenderas också att testa sig. Den som har symtom rekommenderas att testa sig direkt då symtomen uppstår. Den som inte har symtom testar sig istället fem dagar efter det att personen i hushållet som testat positivt provtog sig. Barn som ännu inte börjat förskoleklass behöver inte testa sig, men ska stanna hemma.

Den som inte får symtom och har fått ett negativt provsvar kan gå tillbaka till sina dagliga aktiviteter sju dagar efter det att personen i deras hushåll testade positivt. Det är fortfarande viktigt att vara vaksam på nytillkomna symtom.
Personer som haft konstaterad covid-19 de senaste sex månaderna behöver inte testa sig eller stanna hemma i samband med smittspårning. De behöver däremot stanna hemma vid nytillkomna symtom på luftvägsinfektion.

Om du bor med någon som är sjuk i covid-19 kan du vara berättigad smittbärarpenning läs mer på Försäkringskassans hemsida.