Hem 020-30 31 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

En medarbetare önskar få semester i närtid, hur agerar jag som chef?

Som läget är nu godkänner vi inga semestrar utifrån att vår verksamhet klassas som samhällskritisk och behöver fungera. När det gäller kommande semesterplanering för sommaren fortgår den precis som tidigare. Har vi en akut kris under sommaren till följd av Coronaviruset kommer vi då att ta till de åtgärder som vi behöver för att kunna bemanna hos kund.