Hem 020-30 31 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Hur gör vi med personalmöten och träffar i assistentgrupperna?

Undvika att samlas i assistentgrupperna

Humana tar ansvar och vi har därför tagit beslut om att alla icke akut nödvändiga sammankomster med kollegor ska undvikas. Detta gäller alla personalmöten som bör ske digitalt i möjligaste mån. Det gäller även sammankomster så som after work, julfiranden och annat. Beslutet ligger i linje med de allmänna råd Folkhälsomyndigheten ger och utifrån den kunskap som finns idag. Dessa beslut gäller tillsvidare. Humana utvärdera löpande riskerna och nya beslut kan komma att tas i denna fråga framåt. Du som anställd kan läsa mer på intranätet myHumana.