Hem 020-30 31 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Tjänsteresor till andra länder

Humana har fattat beslut om att inte godkänna några tjänsteresor utomlands till länder som UD avråder från resor till på grund av den ökande smittspridning som förekommer både i Sverige och i andra länder inom Europa. Beslutet grundas på att vi som arbetsgivare måste kunna säkra våra medarbetares arbetsmiljö (till exempel kunna genomföra riskbedömningar och tillgången till godkänd skyddsutrustning) och i och med den globala smittspridning av covid-19 som nu råder är riskerna med tjänsteresor utomlands för stora.

UD förlänger sin reseavrådan till länder utanför EU/ESS/Schengen till och med 15 oktober 2021 förutom några undantag. Du hittar den senaste informationen på Utrikesdepartementets hemsida.

Även tjänsteresor inom Sverige bör begränsas och endast nödvändiga resor genomföras. Viktigt att följa de allmänna råden som finns regionalt och lokalt då det skiljer sig åt inom olika delar av Sverige.

Dessa beslut gäller tillsvidare. Humana utvärdera löpande riskerna och nya beslut kan komma att tas i denna fråga framåt.