Hem 020-30 31 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Resor till andra länder

Humana har fattat beslut om att inte godkänna några tjänsteresor utomlands på grund av den ökande smittspridning som förekommer både i Sverige och i andra länder inom Europa. För länder utanför Europa gäller avrådan sedan tidigare. Beslutet grundas på att vi som arbetsgivare måste kunna säkra våra medarbetares arbetsmiljö (t.ex. kunna genomföra riskbedömningar och tillgången till godkänd skyddsutrustning) och i och med den globala smittspridning av covid-19 som nu råder är riskerna med tjänsteresor utomlands för stora..

Även tjänsteresor inom Sverige bör begränsas och endast nödvändiga resor genomföras. Viktigt att följa de allmänna råden som finns regionalt och lokalt då det skiljer sig åt inom olika delar av Sverige.

Dessa beslut gäller tillsvidare. Humana utvärdera löpande riskerna och nya beslut kan komma att tas i denna fråga framåt.