Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Vad behöver jag tänka på i min roll som assistent för att minimera risken att min kund blir sjuk?

Först och främst ska du som alla andra i samhället minimera risken att du själv blir smittad. Försök undvik att umgås med personer som är misstänk smittade. Håll avstånd och tvätta händerna ofta med tvål och vatten. 

Munskydd kan användas i förebyggande syfte. Vi följer den aktuella regionens rekommendation om att använda munskydd i förebyggande syfte när smittspridningen i regionen är hög. Kontakta din uppdragschef om du är osäker eller om skyddsutrustning saknas.

Bra information gällande smittspridning finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.