Hem 020-30 31 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Vad behöver jag tänka på i min roll som assistent för att minimera risken att min kund blir sjuk?

Denna fråga består av flera delar. Först och främst skall du som alla andra i samhället minimera risken att du själv blir smittad. I grunden handlar det om att sköta din handhygien. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Sedan skall du minimera möten med möjliga smittbärare och detta är svårt utifrån att du inte vet vilka som kan bära på coronaviruset. Det finns dock enkla saker du kan göra i din vardag som minskar risken. Att undvika större folkmassor är givet. Du kan ta cykeln till arbetet istället för att åka kollektivt och använda Facetime eller telefon i kontakten med myndigheter, sjukvården men även i sociala situationer.

Bra information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

När det gäller arbetet i kundens hem gäller i princip samma saker. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten och undvik miljöer där smittade kan vistas. Ha nytvättade kläder på dig när du börjar ditt arbetspass. Ta med ombyte och byt vid arbetspassets slut. Ta med använda kläder i försluten plastpåse och tvätta dem i 60 grader direkt när du kommer hem.

Tvätta dem separat från andra kläder. Fundera på de aktiviteter ni gör och gör aktiviteter som inte involverar eller renderar i att ni vistas i större folkmassor. Får du symptom så stannar du hemma från arbetet tills du har varit symptomfri i 2 dagar.

Använd gärna visir som komplement vid allt nära vårdnära arbete, mindre än två meter från kunden. Behöver ni beställa visir till arbetsplatsen kontakta din uppdragschef