Hem 020-30 31 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Vad gör vi om det saknas skyddsutrustning på en arbetsplats där den assistansberättigade (Humanas kund) är konstaterat smittad och bedömd att den kan vårdas i hemmet?

Kontakta Humana omgående om skyddsutrustning saknas på arbetsplatsen. Vi har centrala lager som vi skickar ut materialet från då det är konstaterad eller misstänkt smitta.   

Om det i den akuta situationen saknas utrustning ska nedanstående råd följas. 

Handsprit: Tvätta händerna med tvål och vatten före och efter arbetsmoment. Torka med pappershandduk.

Skyddsförkläde: Byt arbetsdräkt efter utfört arbetsmoment. Gör detta direkt efter arbetsmomentet och lägg smutsiga kläder direkt i tvättkorg.

Långärmat skyddsförkläde: Använd vanligt skyddsförkläde. Använd handskar. Desinficera händerna före att handskarna sätts på. Efter att handskarna tagits av tvättas händer och hela underarmar med tvål och vatten. Torka med pappershandduk och desinficera händer och underarmar.

Munskydd: Håll avstånd till kunden, helst minst två meter. Undvik att rikta ansiktet mot kunden då hen nyser eller hostar.

Visir/ Skyddsglasögon: Håll avstånd till kunden, helst minst två meter. Undvik att utföra arbetsuppgifter som kan medföra stänk på mindre än armlängds avstånd.

Ytdesinfektion med tensid: Mekanisk rengöring med rengöringsmedel med tensid, alternativt använda Virkon.

Virkon: Använd ytdesinfektion med tensid.