Hem 020-30 31 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter
Viktigt att tvätta händerna!

Regioner har olika rutiner och riktlinjer för vilka personalgrupper som erbjuds provtagning vid symtom på covid-19 infektion. Dessa riktlinjer uppdateras löpande utifrån den kapacitet regionen har att erbjuda provtagning. Här har du länkar till de olika regionerna.

Folkhälsomyndighetens provtagningsrekommendationer

I den uppdaterade nationella rekommendationen för provtagning prioriteras personer med behov av inneliggande sjukhusvård och omsorg som insjuknat akut med feber eller luftvägssymtom utan annan känd orsak. Dessutom rekommenderas, utifrån regionala och lokala resursbehov, provtagning av personal inom sjukvård och omsorg samt institutionsboende som insjuknat akut med feber eller luftvägssymtom.

Det innebär att regioner har olika rutiner och riktlinjer för vilka personalgrupper som erbjuds provtagning vid symtom på covid-19 infektion. Dessa riktlinjer uppdateras löpande utifrån den kapacitet regionen har att erbjuda provtagning.