1. Du är här: Riktilinjer och instruktioner för provtagning
Viktigt att tvätta händerna!

Riktilinjer och instruktioner för provtagning

Regioner har olika rutiner och riktlinjer för vilka personalgrupper som erbjuds provtagning vid symtom på covid-19 infektion. Dessa riktlinjer uppdateras löpande utifrån den kapacitet regionen har att erbjuda provtagning. Här har du länkar till de olika regionerna.

Folkhälsomyndighetens provtagningsrekommendationer

I den uppdaterade nationella rekommendationen för provtagning prioriteras personer med behov av inneliggande sjukhusvård och omsorg som insjuknat akut med feber eller luftvägssymtom utan annan känd orsak. Dessutom rekommenderas, utifrån regionala och lokala resursbehov, provtagning av personal inom sjukvård och omsorg samt institutionsboende som insjuknat akut med feber eller luftvägssymtom.

Det innebär att regioner har olika rutiner och riktlinjer för vilka personalgrupper som erbjuds provtagning vid symtom på covid-19 infektion. Dessa riktlinjer uppdateras löpande utifrån den kapacitet regionen har att erbjuda provtagning.

Region Blekinge

Region Dalarna

Region Gotland

Region Gävleborg

Region Halland

Region Jämtland/Härjedalen

Region Kalmar

Region Jönköping
Det är primärvården som ansvarar för provtagning för prioriterade grupper, man ringer då följande nummer: 010-242 56 82

Region Kronoberg

Region Norrbotten

Region Västra Götaland

Region Skåne

Region Stockholm

Region Sörmland

Region Uppsala

Region Värmland

Region Västerbotten

Region Västmanland

Region Västernorrland

Region Örebro län

Region Östergötland