Hem 020-70 80 87 Assistansrådgivningen
Ta kontakt med oss Vi svarar på dina frågor.

Kommer utredningens förslag att spara pengar?

Både ja och nej. Kostnaderna för staten kommer att minska eftersom färre personer får rätt till assistansersättning.

Kostnaderna för kommunerna kommer emellertid att öka eftersom utredningen föreslår nya insatser som ska finansieras och tillhandahållas av kommunerna.

Utredningen förutspår att samhällskostnaden kommer att bli densamma, men kostnaderna flyttas alltså från staten till kommunen.