Hem 020-70 80 87 Assistansrådgivningen
Ta kontakt med oss Vi svarar på dina frågor.

Vad är LSS-utredningen?

LSS-utredningen är en Statlig Offentlig Utredning (SOU). När Regeringen vill ta reda på mer om något, eller ta fram underlag inför ett beslut, kan den tillsätta en utredning.

Regeringen ger utredningen direktiv. Direktiven är en instruktion om vad som ska utredas. Direktiven styr utredningens arbete.

Det är inte säkert att det som utredningen kommer fram till också blir ny lag. Det är ganska vanligt att hela eller delar av en utredning inte leder vidare.

Den förra LSS-utredningen pågick mellan åren 2004-2008 och föreslog en rad förändringar inom LSS, men ingen Regering har valt att gå vidare med något av dessa förslag.