Hem 020-70 80 87 Assistansrådgivningen
Ta kontakt med oss Vi svarar på dina frågor.

När kommer ändringarna att genomföras?

Först och främst måste man komma ihåg att det inte är säkert att ändringarna kommer att genomföras.

Det här är ett förslag från en statlig offentlig utredning och för att förslagen ska bli verklighet krävs att Regeringen lägger fram ett förslag till ny lag för Riksdagen och sedan ska Riksdagen rösta ja till ändringarna. 

Utredningen föreslår att lagändringarna ska träda ikraft 1 januari 2022. Det ska vara en övergångsperiod på två år och under dessa år måste den som idag är beviljad personlig assistans antingen ansöka om personlig assistans på nytt eller ansöka om någon annan insats.