Hem 020-70 80 87 Assistansrådgivningen
Ta kontakt med oss Vi svarar på dina frågor.

Varför föreslår man de här förändringarna om det ändå inte blir någon besparing för samhället?

Utredningen har arbetat utifrån Regeringens direktiv. Direktiven var att spara på den statliga assistansersättningen för att istället föreslå andra insatser i kommunal regi. Det är alltså på uppdrag av Regeringen som förslagen läggs fram.