1. Du är här: Vilka ändringar föreslås inom personlig assistans?

Vilka ändringar föreslås inom personlig assistans?

  • Statligt huvudmannaskap
  • Schablon på 15 timmar per vecka för övriga behov.
  • Ingen assistans för barn under 16 år.
  • Det femte grundläggande behovet ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper” tas bort. Assistans ska bara ges för praktiska hjälpbehov.
  • Ledsagarservice tas bort och ska istället ingå i en ny insats ”Personlig service med boendestöd”.
  • Enbart 93,5 % av schablonbeloppet betalas ut om assistansen utförs av en anhörig som lever i hushållsgemenskap med den assistansberättigade.