Två personer tar en promenad samtidigt som de samtalar.

Vår syn på LSS-utredningen

Tillbaka till lss-utredningen

Bristen på självbestämmanderätt innebär att de föreslagna ändringarna inte kan anses ersätta den nuvarande personliga assistansen.

Det har under utredningsperioden förekommit läckor och funktionhinderrörelsen har reagerat starkt på förslagen. Kritiken består framförallt av att utredningen föreslår kraftiga nedskärningar i den personliga assistansen till förmån för nya insatser där den enskildes självbestämmanderätt begränsas. Här kan du läsa en sammanfattning av LSS-utredningen.

LSS-utredningen räknar med att

  • 22 procent eller cirka 4 200 personer får en annan insats istället för personlig assistans
  • cirka 15 000–20 000 personliga assistenter påverkas av förändringen
  • antalet assistansanordnare troligen kommer att minska med ungefär 20–25 procent
  • alla som får sina assistansbeslut indragna kommer att beviljas någon av de nya insatserna som föreslås ersätta assistansen

Utredningen anser att de nya insatserna är mer ändamålsenliga och mer träffsäkra. Man anser också att enskilda måste få anlita vilket ombud de vill. Anställda hos assistansanordnare bör därför få uppträda som ombud för sina kunder.

Humanas kommentarer till LSS-utredningen

Både vi och funktionshinderrörelsen anser att bristen på självbestämmanderätt innebär att de föreslagna ändringarna inte kan anses ersätta den nuvarande personliga assistansen. Vi tror även att många som beviljas personlig assistans kommer att få beslut som är så begränsade att de inte går att verkställa i praktiken. Vi anser att dagens tillämpning av reglerna för vad som ska ingå i de grundläggande behoven är för snäv.

Förutom borttagandet av ingående kunskaper föreslår utredningen inga förändringar i vad
som är grundläggande behov och hur de beräknas. Den strama tillämpningen ligger alltså kvar. Konsekvensen blir att många personer inte kommer att klara sig med det beslut som beviljas. Ett exempel är personer som inte arbetar eller har någon annan daglig sysselsättning. De kommer endast att beviljas 15 timmar per vecka för sina övriga behov, utöver väntetid under natten.