Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Josefin i svart kaval går i korridor

– När LSS kom så presenterades det som lösningen på alla problem. I praktiken var det ofta svårt att få gehör för det stöd vi behövde. Jag kände att om vi ska få det här att funka så behöver jag kunna mer än de handläggare jag möter så jag satte mig i skolbänken och utbildade mig till jurist.

Vad hoppas du på att kunna bidra med i din roll?

– Mitt fokus ligger på att bromsa och vända den utveckling som assistansen tagit på grund av att Försäkringskassan, på Regeringens uppdrag, begränsat rätten till och omfattningen av personlig assistans.

Jag hoppas också kunna bidra till att personer med assistansbehov inte ska begränsas i sitt liv. Om jag vill gå på bio ska det inte vara avhängigt frågan om jag har assistans beviljat för det utan precis som för alla andra ska det bero på om det finns någon biograf i närheten som visar en film som jag vill se. Om jag vill ut och resa så ska knäckfrågan inte vara om jag har "behov" av att resa utan om jag har ledig tid och pengar på kontot ska jag kunna boka en restresa utan att be en handläggare på kommunen eller försäkringskassan om lov först.

Josefin i kök

Varför Humana?

– Jag har alltid brunnit för den intressepolitiska delen av assistansjuridiken. Genom att arbeta i ett stort företag med en stabil värdegrund får jag möjlighet att jobba med något jag brinner för och där jag kan få användning av det jag har lärt mig på såväl det personliga som det professionella planet.