Hem 020-70 80 87 Assistansrådgivningen
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Trägen vinner

Publicerad: 2019-11-22

Micke är en kille i 20 årsåldern med både autism och utvecklingsstörning. Han var sedan tidigare beviljad assistans dygnet runt, utom för den tid han var i skolan. När han gick ut skolan och inte längre fick hjälp av skolpersonalen ansökte han om utökad assistans.

I samband med ansökan omprövade Försäkringskassan hela Mickes assistansbeslut. Trots att hans funktionsnedsättning och hjälpbehov fortfarande var desamma ansåg Försäkringskassan ändå att de grundläggande hjälpbehoven inte längre var så stora att han hade rätt till assistans.

Försäkringskassan hänvisade till ny rättspraxis och bristande bevis på behov av övervakande tillsyn, och framförallt ansåg man att Micke inte behövde hjälp att kommunicera med sin omgivning eftersom han själv kunde uttala vissa ord. Att orden kom huller om buller och hans tal var obegripligt för utomstående var ingenting som Försäkringskassan tog i beaktande.

Beslutet att dra in assistansersättningen överklagades till Förvaltningsrätten som fann att de grundläggande hjälpbehoven var oförändrade och hjälpbehovet fortfarande stort nog för att Micke skulle bli beviljad assistans.

Försäkringskassan överklagade då Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten och yrkade på att beslutet om att inte bevilja assistansersättning skulle fastställas, men Kammarrätten gjorde samma bedömning som Förvaltningsrätten Kammarrätten fastslog att Micke hade rätt till assistansersättning dygnet run. Kammarrätten fäste stor vikt vid att hjälp med kommunikation ska göra det möjligt att både upprätthålla befintliga kontakter och skapa nya och menade även att en fungerande assistans som saknar händelserapporter (som skulle styrka behovet av tillsyn) inte betyder att tillsynsbehov saknas, som Försäkringskassan hade försökt göra gällande.

Det tog tre år innan Micke fick tillbaka sin assistans. Det är en lång tid för någon som har ett stort dagligt hjälpbehov. I en sådan situation kan det vara skönt att ha sin egen jurist. Med Humanas juridiska expertkompetens inom LSS och personlig assistans har våra kunder alltid kostnadsfritt stöd av sin personliga jurist, som kan svara på frågor och oroliga funderingar under processens gång.

* Micke heter egentligen något annat