Hem 020-30 31 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter
Playing with dice.
Tillbaka till Personlig assistans

Förvaltningsrätten har meddelat inhibition från IVO:s beslut, det vill säga att vi får fortsätta bedriva assistans som tidigare. Ändå har Försäkringskassan valt att stoppa utbetalning till oss som anordnare.

Senaste uppdatering 2023-03-03

Vi kommer alltså att fakturera dig som kund beloppet som du har fått utbetalat från Försäkringskassan och vi kommer, precis som vanligt, hantera alla löner och de övriga ekonomiska och administrativa delarna. Lönerna till dina assistenter betalas ut av Humana varje månad. Enda skillnaden är att vi nu får pengarna via dig istället för direkt från Försäkringskassan. Huvudregeln i socialförsäkringsbalken är att ersättningen ska betalas ut till kunden, som i sin tur betalar sin anordnare (så det är i sig inget konstigt). Vi arbetar på att göra en så smidig lösning som möjligt för våra kunder trots Försäkringskassans (FK) agerande.


 

Från när gäller detta?

Som vi tolkar det i dagsläget gäller det från 7 februari 2023, den dagen då Försäkringskassan meddelade beslutet.


 

Vad händer nu, hur fungerar det?

I korthet kommer det att gå till såhär:

 1. Skicka in rätt blankett till Försäkringskassan. För att assistansersättningen ska kunna betalas ut till dig behöver du anmäla ett konto, om du inte redan har ett anmält konto hos Försäkringskassan (se information nedan). Detta görs bara en gång. Vår supportavdelning hjälper dig gärna vid behov!
 2. Försäkringskassan betalar ut ersättningen runt den 20:e varje månad till det konto som du uppgett.
 3. Humana skickar ut en faktura för hela beloppet som Försäkringskassan betalat ut. Kommer ungefär samtidigt som insättningen från Försäkringskassan.
 4. Betala fakturan så snabbt du kan till Humana med pengarna du fick från Försäkringskassan.
 5. Humana betalar ut löner till dina assistenter och sköter de övriga ekonomiska delarna. 
 6. Tidrapportering sker som vanligt hos oss i vårt system.

 

Har du frågor kring utbetalningarna? 

Har du ytterligare frågor som denna sida inte svarar på så kontakta vår support. Längre ned på sidan hittar du de vanligaste frågorna och svaren. 

Vi har en supportgrupp som specialiserar sig på det nya sättet som utbetalningar sker. De har har kontakt med Försäkringskassan och får löpande uppdateringar. Du är välkommen att kontakta vår särskilda Humanasupport. Tänk på att det kan uppstå köer, försök då lite senare eller skicka ett mejl.

Kontaktuppgifter till vår särskilda support 

Humanasupporten tel: 020-70 80 01 knappval: 4
Öppet vardagar kl. 8-17
Mejladress: utbetalningar@humana.se 

Humana vill påminna dig som kund att vara vaksam för risk för bedrägeri och vara försiktig med ditt bank-id. Humana kommer aldrig att skicka förfrågningar per telefon, sms eller mejl där vi ber dig att logga in på ditt bank-id. Vårt bankgironummer är 5123-5885. Det är alltså till detta bankgironummer fakturorna ska betalas varje månad. Det finns inget OCR-nummer som ska uppges vid betalning, ​​​​​​​det är enbart fakturanummer som ska skrivas in i meddelanderutan vid inbetalningen.


 

Vilka blanketter ska skickas in?

Blankett 5605 ska användas för vuxna kunder och de som har god man eller förvaltare som inte redan har ett konto anmält till Försäkringskassan. För barnkund som har två vårdnadshavare måste blankett 3079 skickas in oavsett om du har konto registrerat sedan tidigare. Detta för att båda vårdnadshavarna måste skriva under. Är du ensam vårdnadshavare till barnkund och inte har ett bankkonto registrerat hos Försäkringskassan ska du använda blankett 5605. Vill du som ensam vårdnadshavare uppge ett eget konto för utbetalning av ersättningen så ska du använda 3079.

Blankett 5605 för vuxna

Denna blankett används av kunden själv, god man eller förvaltare. Blanketten behöver endast skickas in om du inte har ett bankkonto registrerat hos Försäkringskassan. Den går att fylla i elektroniskt på hemsidan för dig som kund, alternativt skriva ut en pappersblankett. För god man eller förvaltare måste den fyllas i på pappersblankett. Som vuxen kan du inte ha två olika konton registrerade för olika utbetalningar hos Försäkringskassan

Vill du ha blanketten utskriven och skickad till dig med ett svarskuvert? Kontakta din uppdragschef så hjälper hen dig.

Blankett 3079 för alla barnkunder med två vårdnadshavare

När det finns två vårdnadshavare måste båda skriva under blanketten vem som ska vara betalningsmottagare för assistansersättningen hos barnet. Använd blankett 3079 Begäran betalningsmottagare och anordnare. Där anger man också till vilket konto ersättningen ska betalas ut.

Som vårdnadshavare kan du för ditt barn ha ett konto för assistansersättningen och att annat för vårdnadshavarens egna ersättning (som till exempel VAB). Ange då barnets eget konto för assistansersättningen på blankett 3079.

Vi (Humana) kommer att skicka ut denna blankett till alla våra barnkunders vårdnadshavare inom de närmaste dagarna och hjälpa er se till att den kommer in till Försäkringskassan.  

Barnkund med en vårdnadshavare

De flesta vårdnadshavare har ett konto registrerat hos Försäkringskassan. Men är du ensam vårdnadshavare och inte har ett bankkonto registrerat hos Försäkringskassan ska du använda blankett 5605. Har du som ensam vårdnadshavare redan ett konto anmält men vill ha ett eget konto för utbetalning av ersättningen så ska du använda blankett 3079.

 

Generell information om utbetalning av assistansersättning

 1. Normalt sett runt den 20e i månaden. 

 2. Fakturan kommer att komma till kunden ungefär samtidigt som utbetalningen från Försäkringskassan. Det är då viktigt att fakturan betalas skyndsamt så dessa pengar skall täcka dina assistenters löner samma månad som utbetalningen från FK sker.

  Vi kommer alltså att fakturera dig hela beloppet som du har fått utbetalat från Försäkringskassan och vi kommer, precis som vanligt, hantera alla löner, skatt med mera. Lönerna till dina assistenter betalas ut av Humana varje månad. Enda skillnaden är att vi nu får pengarna via dig istället för direkt från Försäkringskassan.

 3. Vi ska hitta lösningar som är absolut smidigast för våra kunder och behöver återkomma med mer information när vi har ett svar att ge. Vi jobbar skyndsamt med frågan.

 4. Kommunen kan neka att betala ut ersättning för utförd personlig assistans om utföraren inte har tillstånd. Humana Assistans har dock tillstånd, enligt inhibitionsbeslutet från förvaltningsrätten. Detta kommer troligen hanteras olika av olika kommuner. 

 5. Nej, vi kan inte överklaga detta. Frågan om huruvida Försäkringskassan har rätt att stoppa utbetalning till en assistansanordnare har tidigare prövats rättsligt och gått hela vägen till Högsta förvaltningsdomstolen, som i sin dom meddelade att det inte är ett överklagbart beslut, utan enbart en administrativ åtgärd av Försäkringskassan.  

 6. Ja, troligen. 

 7. Använder kunden en assistansanordnare, såsom Humana, ska hela beloppet betalas in till anordnaren. Humana administrerar assistansersättningen som tidigare genom att betala ut löner till assistenter. Ersättningen täcker även bland annat skatt, arbetsgivaravgift, pension, försäkringar, vidareutbildningar, introduktioner, administration.

  Assistansersättning får enligt lag endast användas för köp av tjänsten personlig assistans. Det betyder att man köper assistans för hela beloppet. Varje assistanstimme kostar lika mycket som schablonbeloppet. Enligt samma lag får kunden inte behålla någon del av ersättningen själv. Det är därför som hela ersättningen, och inte bara en del av den, ska betalas till anordnaren. 

  Assistans i egen regi

  För den som bedriver assistans i egen regi ska assistansersättningen täcka “kostnader för personliga assistenter”. Om det finns pengar kvar efter att dessa kostnader är betalda ska de återbetalas till Försäkringskassan. 

 8. Det kan vi inte svara på. Vi tror att det kommer att vara så tills dom kommer i förvaltningsrätten gällande vårt tillstånd. Gissningsvis något år ungefär.

 9. Kort sagt, ja. Återkrav kan inte riktas mot en anordnare om anordnaren inte har tagit emot ersättning direkt från Försäkringskassan.

  En god man eller förvaltare kan inte heller få ett återkrav riktat mot sig om denne inte tagit emot ersättningen direkt från Försäkringskassan.

  Vad gäller återkrav kan Försäkringskassan alltid välja om de vill vända sig mot betalningsmottagaren eller mot kunden. Kunden kan alltså alltid bli återbetalningsskyldig, men inte anordnaren om anordnaren inte har tagit emot ersättning. Samma sak gäller god man eller förvaltare.

  Om Försäkringskassan skulle rikta ett återkrav mot kunden på grund av att det blivit något administrativt fel hos Humana, så kommer Humana naturligtvis att reglera det med Försäkringskassan. Kunden kommer inte stå till svars på något sätt.

  Om Försäkringskassan skulle rikta ett återkrav mot kunden där man anser att assistansen är felaktigt utförd, så kommer Humana på kundens begäran att företräda kunden mot Försäkringskassan, om Humana anser att återkravet är felaktigt.

   

 10. Absolut inte. Försäkringskassan har alltid kunnat rikta återkrav mot kunder och mot anordnare sedan 2013. Det är mycket ovanligt förekommande och Humana kommer att hjälpa dig om du skulle få ett felaktigt återkrav. 

   

 11. Återkrav betyder att Försäkringskassan begär tillbaka utbetalad assistansersättning. Det kan bero på att man har fått ersättning felaktigt. Man kan enkelt säga att det finns två sorters återkrav:

  • Återkrav där anordnaren har fått för mycket pengar utbetalat för att det till exempel har blivit fel i en tidrapport. Återkrav som alltså både Försäkringskassan och anordnaren är helt överens om att betalning ska betalas tillbaka.
  • Återkrav där FK menar att assistansen är felaktigt utförd. Här är anordnaren och Försäkringskassan sällan överens, utan återkraven överklagas och skickas till domstol.

   

För dig som är förälder/vårdnadshavare

 1. Det går för barnkunder. Inte för vuxna kunder enligt informationen vi har fått från Försäkringskassan.

  För barnkunder: Använd blankett 3079 Begäran betalningsmottagare och anordnare. Där anger man då också till vilket konto det ska betalas. Som vårdnadshavare kan du hos ditt barn ha ett konto för assistansersättningen och att annat för vårdnadshavarens egna ersättning (såsom VAB). Ange då barnets eget konto på 3079.

  Andra bidrag som till exempel bostadsbidrag från Försäkringskassan eller andra myndigheter kommer inte att påverkas av att assistansersättningen betalas ut till samma konto. Assistansersättningen räknas inte som en inkomst.

 2. När det finns två vårdnadshavare måste båda skriva under blanketten vem som ska vara betalningsmottagare för assistansersättningen hos barnet. Därför behöver man använda blankett 3079 Begäran betalningsmottagare och anordnare. Där anger man också till vilket konto ersättningen ska betalas ut.

  Som vårdnadshavare kan du för ditt barn ha ett konto för assistansersättningen och att annat för vårdnadshavarens egna ersättning (som till exempel VAB). Ange då barnets eget konto för assistansersättnignen på blankett 3079.

  Är du ensam vårdnadshavare och vill ha ett annat konto registrerat för utbetalningen av ersättningen så ska du använda blankett 3079.

  Vi (Humana) kommer att skicka ut denna blankett till alla våra barnkunders vårdnadshavare inom de närmaste dagarna och hjälpa er se till att den kommer in till Försäkringskassan.  

  Blankett 3079 för barnkunder

För dig som är/har god man, förmyndare, förvaltare eller företrädare

 1. Du kan då använda blankett 5605.

  Blankett 5605 

 2. Nej, det är bara kunden själv, eller om ersättningen gäller barn så är den en av vårdnadshavarna som kan ta emot pengarna (båda ska dock skriva under anmälan om konto). God man eller förvaltare kan inte ta emot assistansersättning på sitt bankkonto.

  Bakgrund enligt handläggare på Försäkringskassan 8 feb: Detta har egentligen gällt även tidigare, men Försäkringskassan har varit ”generösare” i sin tillämpning än vad de kommer att vara framåt. Reglerna har ändrats från och med årsskiftet 2022/2023.

Kan detta påverka min ekonomi som kund och/eller privatperson?

 1. Nej. Hela beloppet kommer faktureras av Humana som sedan kommer att använda hela beloppet för att betala ut löner, betala skatter osv. Kunden kommer så att säga inte tjäna något på det eller ha någon form av inkomst på grund av detta, som ska tas upp i deklarationen.  

 2. Vi (Humana) kommer att ha dialog med bankerna kring att lösa detta, så att våra kunder kan göra betalning till oss i en inbetalning. Vi får återkomma i denna fråga.  

 3. Nej. Detta räknas inte som inkomst. Hela beloppet kommer faktureras av Humana som sedan kommer att använda hela beloppet för att betala ut löner, betala skatter, omkostnader med mera. Kunden kommer på så vis inte tjäna något på det eller ha någon inkomst som ska tas upp i deklarationen.

 4. Utbetalning av assistansersättning ska i sig inte påverka utmätningen, däremot bör kunden kontakta Kronofogden för att uppge de nya omständigheterna. Välkommen att höra av dig till utbetalningsgruppen för mer information och vägledning.