Hem 020-30 31 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter
 1. När det finns två vårdnadshavare måste båda skriva under blanketten vem som ska vara betalningsmottagare för assistansersättningen hos barnet. Därför behöver man använda blankett 3079 Begäran betalningsmottagare och anordnare. Där anger man också till vilket konto ersättningen ska betalas ut.

  Som vårdnadshavare kan du för ditt barn ha ett konto för assistansersättningen och att annat för vårdnadshavarens egna ersättning (som till exempel VAB). Ange då barnets eget konto för assistansersättnignen på blankett 3079.

  Är du ensam vårdnadshavare och vill ha ett annat konto registrerat för utbetalningen av ersättningen så ska du använda blankett 3079.

  Vi (Humana) kommer att skicka ut denna blankett till alla våra barnkunders vårdnadshavare inom de närmaste dagarna och hjälpa er se till att den kommer in till Försäkringskassan.  

  Blankett 3079 för barnkunder

 2. Nej, det är bara kunden själv, eller om ersättningen gäller barn så är den en av vårdnadshavarna som kan ta emot pengarna (båda ska dock skriva under anmälan om konto). God man eller förvaltare kan inte ta emot assistansersättning på sitt bankkonto.

  Bakgrund enligt handläggare på Försäkringskassan 8 feb: Detta har egentligen gällt även tidigare, men Försäkringskassan har varit ”generösare” i sin tillämpning än vad de kommer att vara framåt. Reglerna har ändrats från och med årsskiftet 2022/2023.

 3. Det går för barnkunder. Inte för vuxna kunder enligt informationen vi har fått från Försäkringskassan.

  För barnkunder: Använd blankett 3079 Begäran betalningsmottagare och anordnare. Där anger man då också till vilket konto det ska betalas. Som vårdnadshavare kan du hos ditt barn ha ett konto för assistansersättningen och att annat för vårdnadshavarens egna ersättning (såsom VAB). Ange då barnets eget konto på 3079.

  Andra bidrag som till exempel bostadsbidrag från Försäkringskassan eller andra myndigheter kommer inte att påverkas av att assistansersättningen betalas ut till samma konto. Assistansersättningen räknas inte som en inkomst.

 4. Nej. Hela beloppet kommer faktureras av Humana som sedan kommer att använda hela beloppet för att betala ut löner, betala skatter osv. Kunden kommer så att säga inte tjäna något på det eller ha någon form av inkomst på grund av detta, som ska tas upp i deklarationen.  

 5. Normalt sett runt den 20e i månaden. 

 6. Fakturan kommer att komma till kunden ungefär samtidigt som utbetalningen från Försäkringskassan. Det är då viktigt att fakturan betalas skyndsamt så dessa pengar skall täcka dina assistenters löner samma månad som utbetalningen från FK sker.

  Vi kommer alltså att fakturera dig hela beloppet som du har fått utbetalat från Försäkringskassan och vi kommer, precis som vanligt, hantera alla löner, skatt med mera. Lönerna till dina assistenter betalas ut av Humana varje månad. Enda skillnaden är att vi nu får pengarna via dig istället för direkt från Försäkringskassan.

 7. Vi (Humana) kommer att ha dialog med bankerna kring att lösa detta, så att våra kunder kan göra betalning till oss i en inbetalning. Vi får återkomma i denna fråga.  

 8. Ja, troligen. 

 9. Kommunen kan neka att betala ut ersättning för utförd personlig assistans om utföraren inte har tillstånd. Humana Assistans har dock tillstånd, enligt inhibitionsbeslutet från förvaltningsrätten. Detta kommer troligen hanteras olika av olika kommuner. 

 10. Nej. Detta räknas inte som inkomst. Hela beloppet kommer faktureras av Humana som sedan kommer att använda hela beloppet för att betala ut löner, betala skatter, omkostnader med mera. Kunden kommer på så vis inte tjäna något på det eller ha någon inkomst som ska tas upp i deklarationen.

 11. Nej, vi kan inte överklaga detta. Frågan om huruvida Försäkringskassan har rätt att stoppa utbetalning till en assistansanordnare har tidigare prövats rättsligt och gått hela vägen till Högsta förvaltningsdomstolen, som i sin dom meddelade att det inte är ett överklagbart beslut, utan enbart en administrativ åtgärd av Försäkringskassan.  

 12. Utbetalning av assistansersättning ska i sig inte påverka utmätningen, däremot bör kunden kontakta Kronofogden för att uppge de nya omständigheterna. Välkommen att höra av dig till utbetalningsgruppen för mer information och vägledning.

 13. Du kan då använda blankett 5605.

  Blankett 5605 

 14. Det kan vi inte svara på. Vi tror att det kommer att vara så tills dom kommer i förvaltningsrätten gällande vårt tillstånd. Gissningsvis något år ungefär.

 15. Kort sagt, ja. Återkrav kan inte riktas mot en anordnare om anordnaren inte har tagit emot ersättning direkt från Försäkringskassan.

  En god man eller förvaltare kan inte heller få ett återkrav riktat mot sig om denne inte tagit emot ersättningen direkt från Försäkringskassan.

  Vad gäller återkrav kan Försäkringskassan alltid välja om de vill vända sig mot betalningsmottagaren eller mot kunden. Kunden kan alltså alltid bli återbetalningsskyldig, men inte anordnaren om anordnaren inte har tagit emot ersättning. Samma sak gäller god man eller förvaltare.

  Om Försäkringskassan skulle rikta ett återkrav mot kunden på grund av att det blivit något administrativt fel hos Humana, så kommer Humana naturligtvis att reglera det med Försäkringskassan. Kunden kommer inte stå till svars på något sätt.

  Om Försäkringskassan skulle rikta ett återkrav mot kunden där man anser att assistansen är felaktigt utförd, så kommer Humana på kundens begäran att företräda kunden mot Försäkringskassan, om Humana anser att återkravet är felaktigt.

   

 16. Vi ska hitta lösningar som är absolut smidigast för våra kunder och behöver återkomma med mer information när vi har ett svar att ge. Vi jobbar skyndsamt med frågan.

 17. Använder kunden en assistansanordnare, såsom Humana, ska hela beloppet betalas in till anordnaren. Humana administrerar assistansersättningen som tidigare genom att betala ut löner till assistenter. Ersättningen täcker även bland annat skatt, arbetsgivaravgift, pension, försäkringar, vidareutbildningar, introduktioner, administration.

  Assistansersättning får enligt lag endast användas för köp av tjänsten personlig assistans. Det betyder att man köper assistans för hela beloppet. Varje assistanstimme kostar lika mycket som schablonbeloppet. Enligt samma lag får kunden inte behålla någon del av ersättningen själv. Det är därför som hela ersättningen, och inte bara en del av den, ska betalas till anordnaren. 

  Assistans i egen regi

  För den som bedriver assistans i egen regi ska assistansersättningen täcka “kostnader för personliga assistenter”. Om det finns pengar kvar efter att dessa kostnader är betalda ska de återbetalas till Försäkringskassan. 

 18. Absolut inte. Försäkringskassan har alltid kunnat rikta återkrav mot kunder och mot anordnare sedan 2013. Det är mycket ovanligt förekommande och Humana kommer att hjälpa dig om du skulle få ett felaktigt återkrav. 

   

 19. Återkrav betyder att Försäkringskassan begär tillbaka utbetalad assistansersättning. Det kan bero på att man har fått ersättning felaktigt. Man kan enkelt säga att det finns två sorters återkrav:

  • Återkrav där anordnaren har fått för mycket pengar utbetalat för att det till exempel har blivit fel i en tidrapport. Återkrav som alltså både Försäkringskassan och anordnaren är helt överens om att betalning ska betalas tillbaka.
  • Återkrav där FK menar att assistansen är felaktigt utförd. Här är anordnaren och Försäkringskassan sällan överens, utan återkraven överklagas och skickas till domstol.