Hem 020-70 80 01 Humanasupporten
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter
En porträttbild på en av Humanas anställda

Vår värdegrund slår vakt om alla människors lika värde och ska genomsyra allt vi gör, något som har blivit allt viktigare att lägga tid på i takt med att Humana växer.

Varje verksamhetsområde inom Humana har en grupp som ansvarar för och driver värdegrundsfrågorna. Äldreomsorgen och våra LSS-boenden har ingått i ett pilotprojekt inom värdegrundsarbete för Socialstyrelsens "sju dialoger" och vi är förmodligen bland de allra första företagen där all personal har gått igenom de sju dialogerna. Idag är det en naturlig del av det dagliga arbetet.

Liknande processer pågår i de andra affärsområdena. Grunden är densamma, men rent praktiskt ser det lite olika ut på grund av att organisationerna ser olika ut. Inom assistansen är arbetsplatsen kundens hem medan man i större utsträckning har en gemensam plats som utgångspunkt i de övriga områdena.

Tillsammans har vi mejslat fram orden Engagemang, Glädje och Ansvar som våra värdeord och det är hur vi lever efter dem som är det viktiga. Beteenden som vi eftersträvar i linje med våra värdeord, som har återkommit i många samtal som skett de senaste åren i olika grupper, kan sammanfattas så här:

Engagemang

 • Vi är stolta över att utveckla den svenska välfärdsmodellen. Goda resultat är aldrig en slump, det är följden av entreprenörskap, uthållighet och engagemang.
 • Engagemang är att ifrågasätta allt vi gör för att göra det ännu lite bättre imorgon.
 • Vi är en del av varandras arbetsmiljö. Vi skapar förutsättningar för varandra, ger feedback och strävar efter ett bättre liv för alla som är en del av vår vardag.
 • Tack vare engagemanget från enskilda medarbetare kan vi lösa det omöjliga. Det händer ofta.

Ansvar

 • Vi är en viktig del av många människors vardag. Vi har fått ett stort förtroende från olika uppdragsgivare. Det är vi stolta över och strävar efter att förvalta och utveckla det förtroendet på bästa sätt.
 • Vi gillar det vi gör eller arbetar för att förändra det. Vi fullföljer påbörjat arbete och återkopplar längs vägen. När något går snett, för det händer, tar vi konsekvenserna, tar lärdom och löser problemet.
 • Våra ledare ger förutsättningar att göra ett bra jobb och leder genom exempel. De står bakom sina anställda och är en garant för god kvalitet i allt vi gör.
 • Vi tror på ett delegerat ansvar. Vi söker därför medarbetare som själva vill ta det ansvaret och förväntar oss att de nyttjar det förtroendet fullt ut.

Glädje

 • Glädje är att få vara stolt över sitt jobb, för att det jag gör faktiskt betyder något för någon annan, kanske till och med skillnaden mellan ett bra liv eller inte.
 • Vi tror på en prestigelös miljö där vi ser, stöttar och uppmuntrar varandra. Och gärna skrattar.
 • Glädje är ett val som kan kräva en ansträngning men som alltid är värd investeringen.