Hem

Kontaktuppgifter

Humana får tillståndet tillbaka – information till kunder och assistenter

Den 21 juni meddelade förvaltningsrätten att de upphäver IVO:s beslut att dra in Humana Assistans tillstånd att bedriva personlig assistans. Den 6 juli meddelade IVO att de inte överklagar domen. Det betyder att Humana får tillbaka tillståndet och allt återgår till det normala. Efter domen har Försäkringskassan åter godkänt Humana som betalningsmottagare av assistansersättningen. Vanliga frågor och svar hittar du längre ner på sidan.

Sidan uppdateras löpande. Senast uppdatering 6 juli kl. 16:30 

Förvaltningsrätten har granskat alla avvikelser som IVO hänvisar till och har kommit fram till att de ligger långt tillbaka i tiden, inte har utretts tillräckligt och att det funnits rimliga förklaringar och tolkningar till flera av avvikelserna. De menar att det inte alls är klarlagt att Humana eller Humanas ledning inte uppfyller kraven på lämplighet. Ett oerhört glädjande beslut och ett kvitto på det fantastiska arbete våra medarbetare gör varje dag. Vi har en verksamhet att vara stolta över! 

Domslutet är viktigt för hela LSS-reformen. IVO och Försäkringskassan tolkar lagen på ett sätt som innebär att personer med funktionsnedsättning kan nekas den personliga assistans de har rätt till enligt lag. Man försöker standardisera personlig assistans, vilket inte går, och dessutom strider det mot själva grundtanken bakom LSS-reformen.  

Vad händer nu? 

Då IVO meddelade den 6 juli att de inte överklagar domen så kommer verksamheten gå tillbaka till det normala. 

Information till våra kunder och assistenter 

Längre ner på denna sida hittar du frågor och svar riktade till dig som kund. Verksamheten och din assistans fortsätter som tidigare. För dig om personlig assistent så fortsätter du att jobba som tidigare hos din kund. 

Vi skickar information löpande till våra kunder och assistenter främst via mejl och intranät. Är du kund, assistent eller anhörig och saknar utskick kontakta din uppdragschef så hjälper hen dig vidare.  

Vi vill också rikta ett uppriktigt tack till alla kunder, anhöriga och anställda som så tydligt står på vår sida. 

Frågor och svar för dig som kund eller assistent

Vad grundar sig förvaltningsrättens dom på? 

Förvaltningsrättens menar att de problem som IVO pekat ut som anledningen till att tillståndet skulle dras in antingen har hänt långt tillbaka i tiden, inte gåtts igenom och undersökts tillräckligt och att det funnits rimliga förklaringar i flera fall. Det går inte att dra slutsatsen att bolaget inte skulle vara lämpligt att bedriva personlig assistans. (I domen är det uttryckt såhär: ”[Förvaltningsrätten] har granskat alla avvikelser som IVO åberopat och kommit fram till att flera av de påtalade bristerna ligger långt tillbaka i tiden, inte är tillräckligt utredda och att det funnits rimliga förklaringar och tolkningar till flera av avvikelserna. Det är sammantaget inte klarlagt att bolaget och dess företrädare inte längre uppfyller kraven på lämplighet.” Domen i sin helhet finns på Humanas webbplats. Läs Förvaltningsrättens dom 

Innebär förvaltningsrättens dom att Försäkringskassan godkänner Humana Assistans som mottagare av assistansersättningen? 

Ja. Den 27 juni meddelade Försäkringskassan att de åter godkänner Humana Assistans som betalningsmottagare för assistansersättningen. Det enda du behöver göra är att ändra betalningsmottagare hos Försäkringskassan.

Så byter du betalningsmottagare till Humana Assistans.

Sidans innehåll

Sidans innehåll

Stäng innehållsförteckning