Hem 020-30 31 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Frågor och svar för dig som är kund

  1. Om Humanas tillstånd dras in så har vi inte rätt att bedriva verksamhet med personlig assistans. Det betyder att alla kunder behöver välja en ny assistansanordnare. Det kan antingen vara så att kunden själv väljer en annan privat utförare eller väljer kommunen. Om IVO:s beslut inte ändras är det kommunerna som har det yttersta ansvaret för att assistanskunderna får sina behov tillgodosedda.

  2. Tyvärr finns det hinder i lagstiftningen för Humana att föra dessa medel vidare från vår verksamhet till en annan anordnare. Detta grundar sig i skattelagstiftningen och är inget som Humana råder över. Skulle situationen bli en sådan att inhibition av IVO:s beslut inte skulle beviljas kommer medlen användas till uppsägningslöner i avvecklingen av verksamheten. Beviljas inhibition påverkas inte våra kunder.

  3. Nej, så arbetar inte Försäkringskassan.

  4. Uppsägningstiden gäller enligt avtal. Om vi inte får inhibition så gäller inte kundens uppsägningstid längre utan kan då byta utförare direkt efter beslutet.