Hem

Kontaktuppgifter

Vad får det för konsekvenser för assistanskunderna om Humanas tillstånd dras in?

Om Humanas tillstånd dras in så har vi inte rätt att bedriva verksamhet med personlig assistans. Det betyder att alla kunder behöver välja en ny assistansanordnare. Det kan antingen vara så att kunden själv väljer en annan privat utförare eller väljer kommunen. Om IVO:s beslut inte ändras är det kommunerna som har det yttersta ansvaret för att assistanskunderna får sina behov tillgodosedda.