Hem

Kontaktuppgifter

Vad händer med kundernas innestående medel eller sparade omkostnader?

Tyvärr finns det hinder i lagstiftningen för Humana att föra dessa medel vidare från vår verksamhet till en annan anordnare. Detta grundar sig i skattelagstiftningen och är inget som Humana råder över. Skulle situationen bli en sådan att inhibition av IVO:s beslut inte skulle beviljas kommer medlen användas till uppsägningslöner i avvecklingen av verksamheten. Beviljas inhibition påverkas inte våra kunder.