Hem

Kontaktuppgifter

Vad händer om det inte blir någon inhibition av beslutet?

Om vi inte får inhibition kommer IVO:s beslut att gälla. Då kommer vi inte att få bedriva personlig assistans och vara tvungna att avveckla verksamheten. Skulle vi hamna i detta läge kommer vi att vidta de rättsliga åtgärderna som är möjliga och driva ärendet vidare till Europadomstolen. Det kommer dock ta tid, troligtvis flera år, och under den perioden får vi inte bedriva verksamhet.