Hem 020-30 31 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Kommuner urholkar rätten till assistans

Publicerad: 2015-05-05

Olika myndigheter gör olika bedömningar i samma ärenden om personlig assistans och många av besluten överklagas. Det sänder tydliga signaler om att spelreglerna är otydliga och skapar en stor osäkerhet bland de med hjälpbehov. Det behövs ett tydligare regelverk och bättre utredningar av vad som ska ge rätt till assistans.

Idag publicerar vi en debattartikel i Dagens Samhälle, signerad vår chefsjurist Christian Källström. Läs hela här