Hem 020-30 31 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Oro hos både kunder och utförare kring assistansens framtid

Publicerad: 2015-05-27

Framtiden för assistansen har diskuterats. På ett möte i Sveriges riksdag som Humana arrangerade. Tillsammans med Bengt Eliasson från Folkpartiet. Diskuterades framför allt kostnaderna för assistans. En del säger att kostnaderna är för höga. Men andra säger att assistansens framtid är hotad om man inte slutar skära ner. Bengt Eliasson sade bland annat tydligt att det är värt pengarna. För att ge fler möjligheter att nå sin egen potential. Att få jaga sin livsdröm och skapa sin egen framtid även om man har personlig assistans.

Lise Lidbäck, ordförande i Neuroförbundet  talar inför åhörare

Lise Lidbäck, ordförande i Neuroförbundet konstaterade. Att tack vare assistansen åker många med assistans till egna jobb eller studier på dagarna. Deras anhöriga kan då också jobba. Detta utöver att 90 000 personer, ofta unga på sitt första jobb tjänar pengar och betalar skatt. Adolf Ratzka, verksamhetsledare på Independent Living Institute. Kunde enkelt visa att om det inte fanns personlig assistans skulle kostnaderna snarast öka för samhället. Att ha assistansberättigade inlåsta på institutioner i onödan kostar mycket mer. Även hemtjänst är dyrare. Förutom att de ekonomiska kostnaderna för samhället troligen skulle öka så skulle livskvaliteten minska drastiskt hos de som har assistans. Spara inte PÅ personlig assistans, spara MED personlig assistans var hans slutsats.

Bettina Kashefi, chefekonom på Sveriges kommuner och landsting. Sa att det vore bra om kommunerna fick ta över ansvaret för assistansen. Istället för att ansvaret ska delas med Försäkringskassan. Harald Wessman, VD på Humana assistans konstaterade att det blir allt svårare att få ihop assistansverksamheten. På ett bra sätt då Försäkringskassan inte höjer ersättningen i samma takt. Som lönerna ökar för assistenterna. Att den särskilda rabatten på arbetsgivaravgiften för unga tas bort. Många i publiken var lika oroliga som han för assistansens framtid. Både representanter för kunder, kooperativ, ideella organisationer och privata företag.

Klart är att kommande förändringar lär påverka såväl anordnare som assistenter och kunder. Låg höjning av schablonersättningen och höjda arbetsgivaravgifter för unga. Gör att många företag får svårt att få ihop sin ekonomi över huvud taget. 

Patrik Silverudd