Hem 020-30 31 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

I praktiken sänkt schablonbelopp nästa år

Publicerad: 2015-09-23

Nu är schablonbeloppet för 2016 bestämt. Den nya ersättningen blir 288 kronor. Regeringen anser att schablonbeloppet idag är för högt och väljer därför att i realiteten sänka ersättningen. Humana håller inte med.

Schablonbeloppet för 2016 blir 288 kronor. På pappret är det visserligen är en ökning med 4 kronor (1,4%). Men kollektivavtal med än högre löneökningar tillsammans med borttagandet av rabatten på arbetsgivaravgifterna för unga innebär i praktiken en betydande sänkning. Något som aldrig tidigare hänt i assistansreformens historia. Ovanpå det kompenseras kommunerna för att arbetsgivaravgiften för unga nu höjts, den kompensationen kommer ingen annan till del, vilket har förvånat många. Värt att notera är att bara 3 av 10 assistansberättigade idag har valt kommunen som utförare.

Utifrån bilden att nuvarande ersättning är för hög, har regeringen också redan nu bestämt att schablonbeloppet bara höjs med 1,4% både 2017 och 2018. Tillsammans med andra företag, kooperativ, handikappförbunden och enskilda har Humana påtalat det orimliga i den bild som regeringen grundar sitt beslut på. De flesta kommuner går redan idag med stora förluster vad gäller personlig assistans och vinstnivåerna för privata bolag är låga. Flera anordnare kommer att få det mycket svårt framöver.

– Den nya situationen kommer att påverka såväl kunder som assistenter och anordnarna i stort, säger Harald Wessman, VD för Humana Assistans.

Samtidigt är det tydligt att han inte ger upp.
– Fler beslutsfattare kommer att få upp ögonen för hur verkligheten ser ut, vi hoppas och tror att det någon gång ska ge effekt, vi fortsätter därför dialogen med våra folkvalda. Behoven av personlig assistans kvarstår. På Humana är vi fast beslutade att även fortsättningsvis tillgodose dessa behov på bästa möjliga sätt utifrån rådande omständigheter. 

Vilhelm Ekensteen från Intressegruppen för assistansberättigade har skrivit ett bra inlägg i Föräldrakraft i ämnet.

Det har även 13 företrädare från kooperativ och handikapporganisationer i Dagens samhälle