Hem 020-30 31 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Regeringen uppmanar Försäkringskassan att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar

Publicerad: 2016-02-05

I sitt regleringsbrev för 2016 skriver Regeringen till Försäkringskassan att de ska bryta utvecklingen av assistanstimmar. De får också i uppdrag att analysera utvecklingen av antalet personer och beviljade timmar i assistansersättningen.

Vi har redan fått samtal från oroliga kunder som undrar hur det kommer att bli framöver. Vi har givetvis inget svar på detta men följer utvecklingen och för samtal med såväl Försäkringskassan som företrädare för de olika partierna.