Hem 020-30 31 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Bengt Westerberg granskar Regeringens LSS-utredning

Publicerad: 2017-06-13

För ett år sedan tillsatte Regeringen LSS-utredningen. Syftet var att se över kostnaderna och föreslå nedskärningar i assistansersättningen. Bengt Westerberg har på uppdrag av bland annat DHR granskat direktiven och redovisar idag sina slutsatser.

13 juni presenterade Bengt Westerberg sin rapport "Personlig assistans – en kritisk granskning av regeringens direktiv till LSS-Utredningen".

13 juni presenterade Bengt Westerberg sin rapport "Personlig assistans – en kritisk granskning av regeringens direktiv till LSS-Utredningen".

Bland annat besvarar han frågor som om kostnadsutvecklingen för assistansen är ohållbar. Om andra insatser skulle bli billigare, om det finns skäl att i lagen precisera målen. Vad assistans får användas till. Om de privata assistansanordnarnas tillväxt kan hota assistansreformen med mera. Rapporten är en uppföljning av Bengt Westerbergs rapport från 2016 med titeln ”Personlig assistans – hotad frihetsreform?”

Humanas VD Harald Wessman var på plats och det lär finnas anledning att återkomma till utredningen.