Hem 020-30 31 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Försäkringskassans tolkning av dom leder till katastrof för personer med rätt till personlig assistans

Publicerad: 2017-10-27

Försäkringskassan gör en brutal tolkning av Högsta förvaltningsdomstolens (HFD 2017 ref. 27) dom från juni i år kring personlig assistans. Den juridiska tolkningen av domen. Föranleder Försäkringskassan att meddela regeringen. Att man kommer anpassa sig helt efter den nya domen och man konstaterar att regeringen behöver agera.

Försäkringskassan gör en brutal tolkning av Högsta förvaltningsdomstolens (HFD 2017 ref. 27) dom från juni i år kring personlig assistans. Den juridiska tolkningen av domen. Föranleder Försäkringskassan att meddela regeringen. Att man kommer anpassa sig helt efter den nya domen och man konstaterar att regeringen behöver agera.
– När till och med den myndighet som ägnat sig mest åt att verkställa nedskärningsdirektiven från regeringen, Försäkringskassan. Säger åt regeringen att konsekvenserna inte går att överskåda för ”stat, kommun och enskilda”. Att regeringen behöver hantera frågan med förtur. Ja då har det gått långt, säger Harald Wessman, affärsområdeschef för Humana personlig assistans.

I en skrivelse till regeringen skriver Försäkringskassan bland annat:

”Försäkringskassan har inga möjligheter att utan stöd i lag eller förordning göra något för att mildra konsekvenserna av domen. Anledningen till att Försäkringskassan väljer att särskilt uppmärksamma regeringen på domen. Ör alltså att den kommer att få svåröverskådliga konsekvenser för stat, kommun och enskilda. Enligt Försäkringskassans uppfattning är detta en fråga som regeringen behöver hantera med förtur.”

Här hittas skrivelsen i sin helhet:

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/18284a16-290d-4899-ae41-894080d15405/2017-skrivelse-till-departementet.pdf?MOD=AJPERES&CVID=