Hem 020-30 31 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Assistanskrisen – Josefin om läget just nu

Publicerad: 2017-11-22

Regeringen har förlorat all trovärdighet när det gäller assistans och det föreslagna nödstoppet räcker inte på långa vägar. Det hjälper inte alla dem som de senaste åren fått helt eller delvis indragen assistans på grund av tre tidigare domar. Nu är det viktigt att meningen med LSS lagen förverkligas i kommande lagförslag. Humanas chefsjurist Josefin Mikaelsson svarar på några frågor.

Är det inte bra att Regeringen föreslår ett nödstopp?

Det är naturligtvis bra, vi är många som under lång tid har framfört krav på det. Nödstoppet hjälper emellertid inte de som redan har fått sin assistansersättning helt eller delvis indragen. Nödstoppet hjälper inte heller den som får ett utökat behov av assistans eller den som behöver ansöka om assistans för första gången eftersom Försäkringskassan håller fast vid den snäva tillämpning som är orsaken till själva nödstoppet.

Vad vill du se nu?

För det första så bör regleringsbrevet till Försäkringskassan för 2018 vara helt befriat från ytterligare krav på inskränkningar. Dessutom bör Regeringen fundera på om direktiven till LSS-utredningen behöver justeras. Utredningen borde ge svar på vilka lagändringar som krävs för att man ska kunna återupprätta assistansen. Nödstoppet kan bara vara en tillfällig lösning. Regeringen måste vara tydlig i att intentionen med LSS verkligen ska gälla alla fullt ut och sluta med pratet om besparingar.

Alla kan drabbas

Assistansersättningen är en viktig del av socialförsäkringen som vi alla är med och finansierar. De flesta av oss kommer aldrig att behöva använda den, men om vi drabbas av sjukdom eller skada vill vi förstås få rätt till det stöd som vi behöver. Då kan vi inte ha det som nu, att nästan nio av tio får avslag på ansökan.

Vilka reaktioner får du från allmänheten?

Stor glädje och en suck av lättnad från dem som stått inför 2-årsomprövning men nu fått en tillfällig frist.
Ilska och oro från dem som redan fått sin assistans indragen. Jag har pratat med personer som fick beslut om indragen assistans veckan innan Regeringens presskonferens och de är förstås alldeles förtvivlade.

Vilken hjälp ger Humana?

Juristerna på Humana hjälper förstås till att begära omprövning. Om beslutet inte ändras så begär vi inhibition, dvs. att Försäkringskassans beslut stoppas i avvaktan på dom. Vi har stor erfarenhet att driva sådana processer i domstol och hjälper gärna fler som drabbats. Det är bara att höra av sig till mig eller någon annan på Humana så ser vi vad vi kan göra för att hjälpa till.

Josefin Mikaelsson