Hem

Kontaktuppgifter

Dom i Högsta Förvaltningsdomstolen ger många assistansen tillbaka!

Publicerad: 2018-04-13

Idag meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att sondmatning som utförs som egenvård ÄR ett grundläggande behov! En fantastisk nyhet som innebär att många som fått sina beslut indragna nu har möjlighet att få tillbaka sina timmar.

År 2016 omtolkade Försäkringskassan en dom från 2012 som gällde massage och varma bad, de menade att egenvård aldrig kan vara ett grundläggande behov. Det innebar till exempel att sondmatning, till skillnad från när någon matas via munnen, inte längre ansågs vara ett grundläggande behov.

Försäkringskassans beslut har överklagats och Försäkringskassan har förlorat i såväl förvaltningsrätten som kammarrätten. Trots det har Försäkringskassan vidhållit sin tolkning av lagen och överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen som alltså idag slagit fast att Försäkringskassan haft fel.

Det gäller dock inte all egenvård. En förutsättning är att behoven dels är kopplade till de grundläggande behov som anges i paragraf 9a i LSS och dels att de är av "tillräckligt privat karaktär".

Dagens dom innebär att många som de senaste åren fått sina beslut om assistansersättning indragna nu har möjlighet att få tillbaka sitt beslut. Humanas jurister har redan börjat arbeta med våra kunder som berörs.

Så berör det dig som redan är kund

Din jurist kontaktar dig om du berörs av domen. Det gäller både dig som är kund idag och dig som på grund av den nya tolkningen förlorade din assistans helt och hållet.

Du som inte är kund hos Humana men behöver hjälp

Våra jurister hjälper gärna dig som vill ansöka om assistans eller överklaga ett beslut.


Kontakta oss på assistans@humana.se eller 020- 70 80 87. En egen jurist kostar inget.