Hem

Kontaktuppgifter

Ros och ris till minister Lena Hallengren

Publicerad: 2018-04-30

Lena Hallengren, ansvarig minister för LSS har idag meddelat att LSS utredningen ska få nya direktiv. Dessa direktiv sägs innebära att det nedskärningskrav som funnits på utredaren nu tagits bort. Detta verkar dock vara en sanning med modifikation då alla eventuella förbättringar som kommer att föreslås av utredningen ska bekostas inom nuvarande ekonomiska ramar.


Dessa ramar är betydligt stramare än när utredningen tillsattes på grund av omfattande nedskärningar genomförda av Försäkringskassan. Tusentals personer har redan blivit av med sin personliga assistans. Det är värt att påtala att regeringens egen vårdbudget räknar kallt med att antalet brukare (och därmed kostnaderna) fortsätter att minska.

– Det blir ros och ris till Hallengren. Ros för att hon verkar försöka lyssna på funktionshinderrörelsen och föreslår att utredningen inte ska behöva föreslå ytterligare nedskärningar. Samtidigt får hon ris då de nedskärningar som man ville uppnå redan har uppnåtts genom Försäkringskassans hårdföra politik de senaste åren, säger Humana assistans vd Andreas Westlund.

– Tusentals brukare som förlorat sin assistans kan tyvärr inte känna sig trygga med dagens utspel. Försäkringskassans hårda linje ligger fast till dess att eventuellt ny lag kommer på plats. Det är klart att utredningen måste få tid att anpassa sig efter de nya direktiven, men för den som fått sin assistansersättning indragen är behoven fortfarande inte tillgodosedda och framtiden är lika oviss som förut, avslutar Josefin Mikaelsson, chefsjurist Humana assistans.


Du som inte är kund hos Humana men behöver hjälp. Våra jurister hjälper gärna dig som vill ansöka om assistans eller överklaga ett beslut.

Kontakta oss på assistans@humana.se eller 020-70 80 87En egen jurist kostar inget.