Hem

Kontaktuppgifter

Vi vet att kommunerna kan bättre - Låt oss se till att fler får bidra!

Publicerad: 2018-09-27

Två av tre kommuner saknar en strategi för anställning av personer med funktionsvariation visar Humanas Tillgänglighetsbarometer. Vi är övertygade om att viljan finns men ord behöver bli handling.

Alla som vill bidra till jobb och tillväxt behövs om Sverige ska nå sin fulla potential. Det innebär att vi behöver bli bättre på att erbjuda personer med funktionsvariationer jobb. Vi vet att de flesta politiker ställer sig bakom detta, men hur ser det ut i verkligheten?

Årets upplaga av Humanas Tillgänglighetsbarometer – den nionde i ordningen och med svar från fler än 250 av landets 290 kommuner – visar att det mest står och stampar ute i kommunerna. Två av tre kommuner saknar en strategi för anställning av personer med funktionsnedsättning, bara drygt hälften driver på för att privata aktörer ska vara mer tillgänglighetsanpassade, bara tio procent av kommunerna ställer krav på föreningslivet – och siffrorna har alltså inte ändrats nämnvärt på senare år.

Att det är möjligt att få saker gjorda när man har rätt politisk vilja och rätt struktur på sitt arbete, det bevisas bland annat av Halmstads kommun,som toppar Tillgänglighetsbarometern för andra året i följd. Halmstad utmärker sig på alla slags områden – både sådana som ”kostar pengar” och sådana som ”bara kräver att man tänker efter”. Enkäten visar dessutom att det inte behöver finnas någon specifik faktor som förklaring till om kommunerna lyckas bra eller dåligt. Det avgörande tycks i stället vara politisk vilja och en genomtänkt struktur.

Det finns många goda exempel bland kommunerna men de skulle kunna vara många, många fler. Den arbetskraftspotential som idag inte används till fullo är ett slöseri på såväl mänskliga resurser som för samhällsekonomin.

Vi på Samhall, som har uppdraget att knyta ihop den resurs som finns hos medborgare med funktionsvarianter med den efterfrågan som finns på arbetsmarknaden, ser kraften när det fungerar. Vi tror att viljan finns men att ord behöver bli handling.

Vi inom Humana, med många kunder och medarbetare med funktionsvariationer, samverkar med Samhall sedan länge för att erbjuda fler arbete. Vi och andra privata arbetsgivare skulle kunna göra mer. Tillgänglighetsbarometern visar tydligt att detta i högsta grad även gäller landets kommuner. Vi vill tillsammans gärna bidra till att fler kommuner klättrar i Tillgänglighetsbarometern till nästa år.

Andreas Westlund, vd Humana Assistans

Monica Lingegård, vd Samhall