Hem

Kontaktuppgifter

Vår chefsjurist Josefin kommenterar LSS-utredningen

Publicerad: 2018-10-11

I SvD skriver företrädare för funktionshinderrörelsen idag om ett totalt haveri i LSS-utredningen. Här kan du läsa vår chefsjurist tankar kring detta.

Det har varit tyst från LSS-utredningen ett tag. Innan valet var alla partier eniga om att LSS i allmänhet och assistans i synnerhet skulle återupprättas. Regeringen slog sig för bröstet och hävdade att de tagit bort besparingsdirektiven. Det var visserligen en sanning med modifikation, men det var lätt att förledas att tro att det nog skulle ordna sig trots allt.

Nu ryktas att utredningens slutförslag är på remiss hos vissa utvalda. LSS-utredningen verkar inte alls tagit hänsyn till de politiska utspel som gjordes innan valet. Föga förvånande eftersom besparingsdirektiven faktiskt inte togs bort och valfläsk och valfläsk och inte instruktioner till en utredning.

LSS-utredningen går istället vidare på tidigare inslagen linje och föreslår omfattande försämringar för personer med behov av personlig assistans och alternativa, men kvalitativt och kvantitativt sämre insatser i kommunal regi.

Varför gör man då detta? Om det blir sämre för den som har behov av insatsen måste väl intentionen ändå vara att spara pengar? Nä, det är just det som är haken. Utredningen tror inte att det här blir billigare. Man flyttar bara kostnaden från stat till kommun.

Förslaget blir således insatser som är kvalitativt och kvantitativt sämre för dem som har behov av det till samma eller högre samhällskostnader än tidigare. Nog kan man hålla med om att det är ett haveri för LSS-utredningen.

Läs gärna artikeln från SvD här: https://www.svd.se/fullstandigt-haveri-i-lss-utredningen 

Josefin Mikaelsson, chefsjurist på Humana Assistans

Har du frågor kring din assistans? Kontakta oss gärna på assistansrådgivningen@humana.se eller 020-70 80 87