Hem

Kontaktuppgifter

Andning och sondmatning ska utgöra grundläggande behov för personlig assistans.

Publicerad: 2019-02-21

Idag kom nya hoppfulla besked från regeringen då det gäller rätten till personlig assistans. Man remitterar förslag på ändring i lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Förslagen innebär att behov av hjälp med andning och sondmatning ska utgöra sådana grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans.

Bedömningen är att regeringen ska överlämna en proposition till riksdagen i vår och att lagen ska kunna träda i kraft i mitten av sommaren.

Äntligen ser vi ljuspunkter i regeringens intentioner kring personlig assistans. Till skillnad från LSS-utredningen som kom den 10 januari så är detta helt klart ett steg i rätt riktning. För att säkerställa att personer som har behov av personlig assistans också får det i rätt omfattning krävs det emellertid att Regeringen tydligt stänger möjligheterna för Försäkringskassans restriktiva tillämpning av lagstiftningen, säger Josefin Mikaelsson chefsjurist på Humana.

Nu ska promemorian sändas på remissrunda och vi på Humana Assistans kommer förstås att ge våra synpunkter på förslaget.

Vill du veta mer om hur våra jurister kan hjälpa dig med att söka eller se över din personliga assistans? Ta kontakt med vår assistansrådgivning på 020-70 80 87 redan idag.

Hela promemorian kan du läsa här