Hem

Kontaktuppgifter

Hjälp med andning ska ge rätt till personlig assistans

Publicerad: 2019-06-27

Regeringen går nu vidare med förslaget att hjälp med andning ska bli ett grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans. Propositionen överlämnas till riksdagen och ny lag föreslås träda ikraft den 1 november 2019.

Det är förstås mycket positivt att hjälp med andning åter ska kunna vara ett grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans. Det är inte en dag för tidigt att lagstiftaren vidtar åtgärder för att komma tillrätta med den snäva tillämpning som Försäkringskassan med visst stöd av vägledande domar har stått för de senaste åren.

Det kommer att bli en spännande höst där vi även ser fram emot fler lagändringsförslag. Bland annat gällande hur assistansbehoven ska beräknas. Även här behövs krafttag så att de assistansbeslut som beviljas rent faktiskt täcker de behov som ska tillgodoses.

Josefin Mikaelsson
Chefsjurist, Humana

Pressmeddelande från regeringen

Regeringen överlämnar en proposition till riksdagen med förslag på ändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Förslaget innebär att behov av hjälp med andning ska utgöra ett sådant grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans.

– Vi behöver möta situationen för de som behöver assistans för hjälp med andning. Förslaget kommer att möjliggöra assistans för personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar som behöver hjälp med andning i sin vardag, säger socialminister Lena Hallengren.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 november 2019. Förslaget att införa andning som ett grundläggande behov avser framför allt att förbättra barns möjligheter att kunna bo kvar hemma, och därmed inte behöva utstå långa vårdtider på sjukhus. Det avser också att förbättra familjer och anhörigas möjligheter att förena arbete med familjeliv.

Hjälp med sondmatning ingår inte i förslaget. Enligt ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen ingår hjälp med sondmatning i det grundläggande behovet måltider. Regeringen bedömer därför att införande av sondmatning som ett separat grundläggande behov skulle bli verkningslöst. En större förändring behöver göras så att hela momentet kan räknas som grundläggande behov. Regeringen arbetar därför med beredning av ett sådant lagförslag.

Regeringen bemöter i propositionen Lagrådets synpunkter om gränsdragningsproblem kring begreppen hälso- och sjukvård och egenvård.

Delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. I januariavtalet ingår att säkerställa att den personliga assistansen och assistansersättningen ska präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet.