Hem

Kontaktuppgifter

Vem har koll på att våra assistenter mår bra på jobbet?

Publicerad: 2019-06-27

Han beskriver sig som en positiv mc-intresserad kille med en dotter som pluggar på universitet. Men Ronny Overgaard är också en av dem som ser till så att Humanas assistenter har en bra arbetsmiljö.

Porträtt på Ronny Overgaard

Ronny har jobbat som arbetsmiljösamordnare på Humana sedan 2008 och det han gillar med sitt jobb är att träffa många olika människor och att kunna hjälpa, stötta och förbättra arbetssituationen för dem. I hans uppdrag ingår att följa upp att bland annat  

assistenterna har utbildning i förflyttningsteknik och lågaffektivt bemötande. Han genomför även skyddsronder på våra personliga assistenters arbetsplatser och kontrollerar att där inte förekommer några risker.
– Jag jobbar främst med det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det är viktigt att både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön är bra, så man inte skadar sig eller mår dåligt på grund av jobbet, säger Ronny och tillägger:
– Har man det bra på arbetet kan man göra ett bra jobb, vilket i sin tur gagnar våra kunder.

Viktigt att följa rutinerna

Allt arbetsmiljöarbete bygger på Arbetsmiljölagen, som innehåller cirka 80 olika föreskrifter om till exempel belastningsergonomi, våld- och hot, systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö.

De vanligaste problemen som uppstår i arbetsmiljön är enligt Ronny belastningsskador och våld och hot.

– Ofta sker skador för att man inte har följt rutinerna. Att inte använda hjälpmedel vid tunga lyft i en stressad situation lönar sig till exempel sällan på grund av olycksrisken.

Skulle något ändå hända är det bra att veta att man är försäkrad från det att man lämnar hemmet och tills att man kommer hem igen efter jobbet via AFA Försäkring.En bild på hur tunga lyft går till

Ronnys arbetsmiljöråd

Minimera skaderisken

  • Använd de hjälpmedel som finns i samband med förflyttningar.
  • Följ arbetsinstruktioner och rutiner.

Om det uppstår problem

  • Prata med din uppdragschef så fort som möjligt. Det är lättare att  lösa små problem än stora.
  • Vid behov kontaktar uppdragschef arbetsmiljösamordnaren, som för en dialog med skyddsombudet på arbetsplatsen.