Hem

Kontaktuppgifter

Försäkringskassan måste betala ut assistansersättning även om redovisningen kommer in för sent

Publicerad: 2019-09-26

För att Försäkringskassan ska betala ut assistansersättning måste man varje månad redovisa den verkställda assistansen. Det händer att den redovisningen av någon anledning inte är komplett.

Josefin Mikaelsson, chefsjurist på Humana kommaterar detta:

"Försäkringskassan har då beslutat att inte utbetala någon assistansersättning och även hållit fast vid sitt beslut när anordnaren eller den assistansberättigade vid ett senare tillfälle kompletterat med de underlag som saknats. Nu har det kommit två domar från kammarrätten som säger att Försäkringskassan har gjort fel när de beslutat att inte utbetala assistansersättning. Dels har det Allmänna ombudet överklagat och dels har en av Humana Assistans jurister för en kunds räkning överklagat sådana beslut från Försäkringskassan.

Domstolen konstaterar att det saknas lagstöd för Försäkringskassans beslut att neka assistansersättning. Försäkringskassan får hålla inne ersättning i avvaktan på fullständiga underlag, men när underlag väl inkommer ska ersättning utbetalas (under förutsättning att övriga omständigheter för rätt till assistansersättning är uppfyllda)".

Nu ska vi ju förstås alltid sträva efter att redovisa utförd assistans så snabbt som möjligt med korrekta underlag, men det är bra att domstolen har fastställt att det föreligger rätt till ersättning även vid sent inkommen redovisning, säger Josefin i en kommentar.