Hem 020-30 31 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Nu ska fler få personlig assistans

Publicerad: 2019-10-07

Regeringen föreslår att samtliga hjälpmoment vid andning och sondmatning ska vara assistansgrundande. Förslaget skickas nu ut på remiss och väntas träda i kraft den 1 juli 2020.

Den 16 oktober fattade riksdagen ett beslut om att andning är ett grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans. Lagändringen träder i kraft den 1 november 2019. Regeringen föreslår dock ingen ändring i hur behovet ska bedömas och beräknas, så att andning blir grundläggande behov innebär inte att hjälp med andning också ger rätt till personlig assistans. Det är fortsatt den snäva tillämpning som använts de senaste åren som gäller för behovsbedömningen för andning.

I oktober föreslog regeringen ytterligare en lagändring, som innebär att alla hjälpmoment kring andning och sondmatning ska räknas med i bedömningen för rätt till assistans. Enligt förslaget ska det dessutom inte göras något avdrag för så kallat normalt föräldraansvar. Det förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Gäller inte alla hjälpmoment

Kritiken mot förslagen har varit hård, dels då det tar så lång tid
att driva igenom viktiga lagändringar, men framför allt eftersom regleringen att alla hjälpmoment för andning och sondmatning ska ge rätt till assistans per definition innebär att det inte gäller alla hjälpmoment kring de andra grundläggande behoven.

För personer som behöver hjälp med andning och sondmatning är ändringarna avgörande för möjligheten att med assistans leva ett liv så likt andra som möjligt. För alla andra, som har lika omfattande hjälpbehov, men på andra livsavgörande områden, riskerar förslaget istället att ytterligare inskränka rätten till personlig assistans.

Förslaget har skickats på remiss som Humana Assistans kommer att svara på. När det är klart kommer ni att kunna ta del av svaret på humana.se.

Josefin Mikaelsson
Chefsjurist, Humana Assistans