Hem

Kontaktuppgifter

Remissvar om hjälpmoment kring andning och sondmatning

Publicerad: 2019-12-06

Humana Assistans har skickat ett remissyttrande över Socialdepartementets promemoria om att göra samtliga hjälpmoment kring andning och sondmatning till assistansberättigande grundläggande behov. Här kan du läsa en sammanfattning och ladda ner hela yttrandet i en pdf.

Humana Assistans är positiva till en lagändring som innebär att alla hjälpmoment för andning och sondmatning blir grundläggande behov som ger rätt till personlig assistans. För föräldrar till barn med behov av hjälp med andning eller sondmatning kommer dessutom vardagen att förenklas avsevärt om avdrag för så kallat normalt föräldraansvar inte längre ska göras.

Humana Assistans har däremot stora invändningar mot förslaget att kodifiera den praxis som de senaste tio åren orsakat problemen med rätten till och omfattningen av personlig assistans för personer med omfattande funktionsnedsättning. Humana Assistans anser att personer med omfattande funktionsnedsättning ska ha rätt att få sina behov tillgodosedda i praktiken och inte enbart i teorin. Med anledning av detta anser Humana Assistans att lagen ska ändras så att alla behov bedöms och beräknas i sin helhet.

Här kan du läsa hela remissyttrandet

Andreas Westlund, Affärsområdeschef Humana Assistans
Josefin Mikaelsson, Chefsjurist Humana Assistans