Hem

Kontaktuppgifter

Sjukvård eller egenvård?

Publicerad: 2019-12-03

Personlig assistans beviljas inte för sjukvårdande insatser, men handlar det om egenvård kan assistans däremot beviljas. Samma insats kan vid olika tillfällen bedömas som antingen sjukvård eller egenvård och när den bedömningen ändras måste man informera Försäkringskassan om det.

Det kan till exempel handla om att ta en insulinspruta, spola en kateter, ta sin medicin eller något annat där en legitimerad vårdgivare ska bedöma om det är en sjukvårdande åtgärd eller något som den enskilde själv eller med hjälp av någon annan kan utföra. Det är alltid den legitimerade vårdgivaren som avgör om det är sjukvård eller egenvård.

Egenvårdsbedömning och -intyg
För att något ska räknas som egenvård ska en egenvårdsbedömning göras och dokumenteras i ett egenvårdsintyg. Det är dock vanligt att vårdgivaren inte utfärdar något särskilt intyg utan dokumenterar bedömningen på annat sätt. Det kan då vara svårt för den enskilde att styrka att det är fråga om egenvård som också ger rätt till assistans.

Prövning i Högsta förvaltningsdomstolen
Nu har Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd i ett mål som gäller egenvård. Den fråga som ska bedömas är vilka underlag som krävs i ärenden om personlig assistans. Målnumret i Högsta förvaltningsdomstolen är 3763-19.