Hem

Kontaktuppgifter

Bra med utredning av stärkt personlig assistans

Publicerad: 2020-01-23

Regeringen har i dagarna gett en särskild utredare i uppdrag att se över möjligheten att stärka rätten till personlig assistans för stöd vid egenvårdsinsatser. Nyligen lämnade även utredare Lars Lööw in sin genomlysning av personlig assistans som yrke.

Ny utredning om rätten till personlig assistans

Regeringen har tillsatt en ny utredning om rätten till personlig assistans. Utredningen ska se över och stärka rätten till assistans för tillsyn och egenvård samt se över om föräldraansvaret bör förtydligas eller smalnas av. Utredningen ska vara klar senast den 23 mars år 2021. Det är förstås jättebra att rätten till assistans ska stärkas, men det är mycket problematiskt att den rätten ytterligare skjuts på framtiden. I väntan på den här utredningen så är det många som inte får sina hjälpbehov tillgodosedda. Det är också problematiskt att regeringen fortsätter att utreda assistansen i små delar istället för att ta ett helhetsgrepp om hela insatsen. Det finns stora risker att lagändringarna visserligen täpper till en del av de glapp som de senaste årens praxis har skapat men att de samtidigt skapar nya glapp mellan stolarna som personer med behov av personlig assistans riskerar att falla ner emellan.

Utredningen om personlig assistent som yrke
Utredningen om personlig assistent som yrke är nu klar och utredaren uppmärksammar ett antal områden som är kända i branschen sedan tidigare. Till exempel att personliga assistenter kan känna osäkerhet i vad som ingår i deras arbetsuppgifter, att det finns en konflikt mellan den assistansberättigades och den personliga assistentens rättigheter och att det är ett otydligt ansvar vid vårdnära uppgifter.

Utredningen föreslår bland annat att Socialstyrelsen ska få i uppdrag att ta fram ett utbildnings- och kunskapsmaterial, att det ska ställas krav på kollektivavtalsliknande förhållanden för att få bedriva personlig assistans och att det ska bli tydligare med vad som gäller vid vårdnära arbetsuppgifter.

Det är bra att utredningen uppmärksammar och ger förslag som kan förtydliga rättigheter och skyldigheter inom personlig assistans. Att vara personlig assistent är ett ansvarsfullt yrke som kan se väldigt olika ut och det är viktigt att de personliga assistenterna får möjlighet att göra ett bra jobb med goda arbetsförhållanden.

Lyssna på Assistanspodden med utredaren Lars Lööw som gäst

Josefin Mikaelsson, chefsjurist Humana