Hem

Kontaktuppgifter

Regeringen har fattat ett beslut

Publicerad: 2020-03-05

Idag har regeringen fattat beslutet om att det ska bli lättare för funktionshindrade att få rätt till personlig assistans för sondmatning och andningshjälp. Ny lag ska träda ikraft den 1 juli i år.

På Sveriges Radio publicerade man tidigare idag ett inslag om just detta och där liberalernas talesperson för funktionsfrågor, Bengt Eliasson kommenterade detta.

Det här kommer att göra det möjligt för fler personer att få personlig assistans, säger Humanas chefsjurist Josefin Mikaelsson. Idag får många personer med omfattande hjälpbehov avslag på sina ansökningar om personlig assistans på grund av att hjälpbehovet inte anses vara tillräckligt ”kvalificerat”. Med den här lagändringen blir alla hjälpbehov för andning och sondmatning assistansgrundande.

Utöver att all hjälp med andning och sondmatning ska ge rätt till personlig assistans ska man inte heller göra avdrag för så kallat normalt föräldraansvar. Det är en efterlängtad ändring som kommer att vara till stor hjälp för familjer med barn som har mycket omfattande hjälpbehov.

Lyssna på inslaget från Sveriges Radio här