Hem 020-30 31 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Humana Assistans är remissinstans till LSS-utredningen

Publicerad: 2020-06-29

Det har gått 1,5 år sedan LSS-utredningen överlämnades till regeringen. Många av förslagen har varit hårt kritiserade från funktionshinderrörelsen.

Särskilt ifrågasatt har förslagen att begränsa den personliga assistansen varit och många har krävt att hela utredningen skulle slängas direkt i papperskorgen. Nu väljer regeringen att ändå skicka utredningen på remiss. När en utredning skickas på remiss innebär det att myndigheter, organisationer och företag ges möjlighet att lämna synpunkter och kommentarer på utredningens innehåll och förslag. Även privatpersoner får svara på remiss om de vill.

Förslagen att begränsa assistansen är till stora delar bortta i det som nu skickats ut och regeringen påpekar att vissa förslag även förekommer i andra utredningar. Dels i den nu avslutade utredningen om yrket personlig assistent och dels i den pågående utredningen som stärkt rätt till personlig assistans.

Humana Assistans har bjudits in att svara på remissen och kommer förstås att lämna synpunkter på utredningen i syfte att stärka rätten till personlig assistans. Remissvaren ska vara inne senast den 12 november 2020.

Josefin Mikelsson, chefsjurist