Hem

Kontaktuppgifter

Dags för ny lagstiftning för personlig assistans

Publicerad: 2020-11-11

Humana Assistans är en av regeringens formella remissinstanser när den statliga utredningen ”SOU 2018:88 Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen” remisshanteras. Utredningen har fått ta emot omfattande kritik redan innan remissrundan och Humana Assistans delar i stort den mycket allvarliga kritik som funnits och finns mot utredningen.

Remissvarsarbetet har letts av Humanas chefsjurist Josefin Mikaelsson som konstaterar att det inte behövs en massa nya insatser istället för assistans – det som behövs är att assistansens grundvalar återupprättas och då krävs en korrigering av lagstiftningen.

Den statliga offentliga utredningen SOU 2018:88 Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen har fått ta emot omfattande kritik. Många har krävt att utredningen ska slängas i papperskorgen eftersom den håller alldeles för låg kvalitet. Trots de omfattande protesterna har regeringen valt att skicka utredningen på remiss och Humana Assistans är en av remissinstanserna.

”Regeringen har aviserat att de mest kritiserade förslagen, att personer under 16 år och personer i behov av förebyggande pedagogiskt stöd, inte längre ska ha rätt till personlig assistans är inte längre är aktuella. Tack och lov, får man väl ändå lov att säga”, menar Josefin Mikaelsson, chefsjurist för Humana Assistans.

Problemet med utredningen är emellertid större än så. Direktiven till utredningen var att spara på den statliga assistansen för att istället skapa andra insatser inom LSS i kommunal regi. Det här innebär att utredningen inte lämnar några förslag som kan förbättra eller utveckla insatsen.

”Om regeringen och samarbetspartierna menar allvar med att man vill återupprätta assistansen krävs det såväl lagändring som ett ekonomiskt tillskott till assistansområdet. En del av de pengarna finns redan i systemet då många av dem som borde ha rätt till personlig assistans istället får hemtjänst, hemsjukvård och andra insatser. Ofta mer kostsamma och garanterat mindre anpassade efter den enskilde”, säger Andreas Westlund, affärsområdeschef för Humana Assistans.

”Regeringen har själva konstaterat att det krävs lagändringar inom området. Men de ändringarna lyser med sin frånvaro än så länge. Vi vill hjälpa regeringen på traven så att personer som förlorat sin assistans på grund av allt snävare regeltolkningar kan få tillbaka den och därmed sin rätt till ett bra liv. I Humanas remissvar återfinns därför både kommentarer till utredningen i sig och förslag på ändrad lagstiftning, avslutar Josefin Mikaelsson.

Fakta:
För närvarande råder det omprövningsstopp hos Försäkringskassan när det gäller assistansersättning. När nödstoppet infördes motiverade regeringen detta med att det senaste decenniets allt snävare tolkning av lagstiftningen och domar fått alltför stora konsekvenser för de assistansberättigade. Allt fler personer fick sin assistans helt eller delvis indragen trots att hjälpbehoven inte ändrats. För att komma tillrätta med detta behövdes enligt regeringen ny lagstiftning. Regeringen gav emellertid inga nya direktiv till utredningen som därför arbetade vidare med förslagen som alltså riskerar att inskränka assistansen ytterligare.

Att återupprätta den personliga assistansen är en av de 73 punkter som januaripartierna enats om. I den punkt som handlar om assistans återfinns bland annat krav på att alla som har rätt till stöd ska få det, att egenvård, inklusive andning och sondmatning ska återställas men också att rätten till assistans för tillsyn ska stärkas samt att definitionen av ”normalt föräldraansvar” ska smalnas av. Ny lagstiftning ska komma 2021. Humanas remissvar kan vara en hjälp på vägen för januaripartierna.

Läs remissvaret här!

Har du frågor?
Kontakta Assistansrådgivningen: 020-70 80 87 assistansradgivning@humana.se

l Humana Assistans har Sveriges största juristkår inom personlig assistans, läs mer om oss här.